Kościół Narodzenia
Najświętszej Marii Panny

Sanktuarium Matki Bożej Sianowskiej

Matka Boża Sianowska
koronowana
4 września 1966 roku

Diecezja Pelplińska

Obraz MB

Parafia Narodzenia NMP w Sianowie, od wieku XIV filia parafii w Strzepczu, była erygowana w roku 1864. Kościół z XIV wieku, murowany, z wieżą, rozbudowano w wieku XX. W latach pięćdziesiątych XX wieku wewnątrz świątyni zawieszono nowe stacje Drogi Krzyżowej. W latach dziewięćdziesiątych odnowiono gruntownie trzy barokowe ołtarze.
Gotycka, łaskami słynąca figura nieznanego artysty z połowy wieku XV wykonana jest w drewnie lipowym, polichromowana. Przedstawia Madonnę w pozycji siedzącej, ubraną w piękną złocistą szatę. W prawej dłoni dzierży srebrne pozłacane berło, a na lewej ręce trzyma Dzieciątko Jezus, które stoi na kolanach swej Matki. Historia figury jest nieznana. Legenda mówi, że znaleziono ją wśród paproci przy pobliskim jeziorze ok. 1450 roku. Ludzie zanieśli figurę Matki Bożej do kościoła, gdzie wkrótce zasłynęła niezwykłymi łaskami i cudami. W 1480 roku, podczas pożaru kościoła, ocalała jedynie figura Najświętszej Marii Panny. Uznano to za cud, a biskup włocławski Jakub w tym samym roku wydał dokument, w którym udzielał szczególnego odpustu za odbycie pielgrzymki do „łaskawej figury" w Sianowie. Akta wizytacji biskupich z początków wieku XVIII wskazują na stały wzrost kultu i wspominają o licznych dziękczynnych wotach składanych w sianowskim kościele. Tradycja podaje, że w wieku XVIII Matka Boża Sianowska była szczególnie czczona przez kaszubską młodzież, która polecała się Jej przed zawarciem związku małżeńskiego.
Kult Matki Bożej rozwijał się w ciągu wieków. Świadectwem doznanych łask były liczne wota. Kult ten trwa do dziś, notowane są szczególne łaski, odpusty gromadzą wielotysięczne rzesze.

SIANOWO1.jpg
SIANOWO3.jpg
SIANOWO4.jpg